جدیدترین اخبار و مطالب در زمینه های مختلف

تصویر نوشته برای همسر با متن های زیبا و عاشقانه پروفایل

امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
سه شنبه ۳ بهمن ۱۳۹۶

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۶

.تصویر نوشته برای همسر با متن های زیبا و عاشقانه پروفایل

 

  تصویر نوشته همسر

 

 

 

 

 

 

 

جهان مفهوم پوچی بیش نیست

وقتی تو تمامِ دنیای منی …

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

و عشق تجرب ی زیباییست

که می‌ خواهم هر روز تکرار شود

به شرط آنکه باز من، عاشق تو شوم

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

سهم من از زندگی دستان پر مهر تو شد

می ستایم من تو را تا اخر عمر هـمسرمـ

در میان اوج تنهــــایی تو با من مانده ای

تا تو باشی من چه غم دارم ز دنیا هـمسرم

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

نمی‌ میرد دلــــــی کــز عشق می‌گوید

و دستانی که در قلبی، نهــال مهــر می‌کارد

نمی‌ خوابد دو چشـم عاشق نور و طلـوع روشـن فردا

و خاموشی نــدارد، آن لبان آشنـــا، با ذکر خوبی‌ها

نخواهد مُـــــرد آن قلبی که در آن عشق جـاوید هست

 

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

جان دلم

اعتبارت پیش دلم

تنها به حضورت نیست

تو در جانم رخنه کرده‌ای

و من از فاصله هراسی ندارم

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

و چقدر جای امنیست

آغوش کسی که

بی واهمه دوستت دارد …

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

يقين دارم

تو را دوست دارم

من، تو را صادقانه دوست دارم

تو را به دور از غرور

به دور از ريا

مثل كودكی به دور از دروغ

تو را مثل نيمه‌ ی ديگر جان

مثل لحظه‌ ی اولين ديدار

اولين بوسه، اولين آغوش

من، تو را عاقلانه دوست دارم

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

قلمرو من هست

بازوانت را می‌ گویم

می‌ دانستی این قلمرو

امپراطوری قوی و بزرگی دارد ؟!

خودم را می‌ گویم …

 

تصویر نوشته عاشقانه برای همسر با متن های زیبا

 

خوب هست همین که

عشق در تو فصل نمی‌ شناسد

خوب هست همین که

می‌ شود در هر زمان و هر فصلی

آن را از نگاه تو چید و بوسید

و روی چشم گذاشت …

 

متن های عاشقانه برای همسر + تصویر پروفایل

 

متن عاشقانه کوتاه برای همسر

 

تصویر نوشته برای همسر با متن عاشقانه | سایت داملیا

مطالب پیشنهادی